maartens2.JPG

Visie:

Kaboomm ontwikkelt educatieve kunstprojecten die kinderen in staat stellen uitvinders te worden. Leren door zelf te onderzoeken en te maken stimuleert hoofd, handen en hart. Binnen de projecten komen de leerlingen aan de ene kant in aanraking met digitale gereedschappen als microcomputers, muziek productie programma's en programmeren. En aan de andere kant leren zij technische skills als construeren, naaien en een stroomkring maken. Alles om hun eigen creativiteit te laten ontluiken.

Door open opdrachten en een grote diversiteit in mogelijkheden, kan ieder kind met een intrinsieke motivatie aan het werk. Hierdoor wordt de kunstles aantrekkelijk voor een meer cognitief diverse doelgroep.

Tot slot is samenwerken ook een van de pijlers van Kaboomm. Twee mensen weten meer dan één. Alle projecten zijn zo ingericht dat kinderen in twee- of meertallen aan een opdracht werken.

Waarom is kunsteducatie zo belangrijk?

Kunstonderwijs kan kinderen laten nadenken over de door technologie snel veranderende samenleving. Het kan ze helpen een kritische persoonlijke positie in te nemen. En het kan helpen verbanden te leggen tussen dingen die op het eerste oog niet met elkaar in verband staan. De creativiteit wordt gestimuleerd, waardoor kinderen flexibeler om kunnen gaan met 21e eeuwse uitdagingen.

maartens.JPG